Ana içeriğe atla

Sayfa Düzeni

 • Dergiye gönderilen yazılar “Microsoft Word” programında A4 formatıyla hazırlanmış olmalıdır.
 • Sayfanın tüm kenarlarından 2.5 cm boşluk bırakılmalıdır.
 • Paragraflara bir tab (1,25cm) içeriden başlanmalıdır.
 • Başlıklar ve paragraf başlarından önce 6 nk paragraf aralığı ölçüsü kullanılmalıdır.

Yazar Bilgileri

 • Makaleler, yazarlara dair hiçbir bilgiyi içermemelidir. Yazarlar, unvanlarını, görev yaptıkları kurumları, telefon numaralarını, e-posta adreslerini ve ORCID (Open Researcher ve Contributor ID) numaralarınıYazar Bilgi Formu’nda belirtmelidir. Bu form doldurularak makale dosyasıyla birlikte gönderilmelidir.

Başlık ve Numaralandırma

 • Makalenin ana başlığı ortaya hizalı, koyu, 14 punto ve tüm harfleri büyük ile yazılmalıdır.
 • Makale başlığı dışındaki diğer tüm başlıklar ilk harfleri büyük diğerleri küçük, kalın ve 12 punto yazılmalıdır.
 • Ana başlık ve alt başlıklar (giriş ve sonuç hariç) 1., 1.1., 1.1.1 şeklinde ondalık olarak numaralandırılmadır.

Öz (Abstract)

 • İngilizce haricinde (Türkçe, Fransızca, Arapça) yazılan makalelerde ayrıca İngilizce özete yer verilmesi gerekmektedir.
 • Özetlerin uzunluğu en az 150 en fazla 250 kelime olmalıdır.
 • Özetler Times New Roman yazı tipinde, 11 punto büyüklüğünde ve 1 satır aralığında olmalıdır.
 • Özetlerin altında en az üç en fazla beş adet anahtar kelimeye (keywords) yer verilmelidir.
 • Giriş yeni bir sayfadan başlamalıdır.

Ana Metin

 • Yayınlanmak üzere gönderilen yazılar, özet ve kaynakça dâhil asgari 6.000, azami 9.000 kelime arasında olmalıdır.
 • Metinde kullanılan alıntılar çift tırnak içerisinde verilmeli; 3 satırı geçen alıntılar yeni bir paragraf olarak, içerden, tek aralık ve blokla şeklinde yazılmalıdır. Alıntı içerisindeki alıntılar tek tırnak içerisinde yazılmalıdır.
 • Çalışmanın yazıldığı dilin dışındaki dillerden kullanılan kelimeler italik olarak yazılmalı, ilk geçtikleri yerde parantez içerisinde Türkçe karşılıkları verilmelidir.

Tablo ve Şekiller

 • Çalışmalarda tablo, grafik ve şekil gibi göstergeler ancak çalışmanın takip edilebilmesi açısından gereklilik arz ettiği durumlarda, numaralandırılarak, tanımlayıcı bir başlık ile birlikte verilmelidir.
 • Başlıkları her kelimenin ilk harfi büyük, diğerleri küçük harfle yazılmalıdır.
 • Şekiller ve tablolar metin içinde ortalanmış olarak ve sayfa sınırlarını aşmayacak şekilde hazırlanmalı ve renkli olmamalıdır.
 • Metinde yer alacak tablo, şekil ve grafiklerin kaynakları metin içi referans kurallarına uygun olacak şekilde tablo, şekil ve grafiklerin altına yerleştirilmelidir.
 • Makalede yer verilen her bir ek ayrı sayfalarda, kaynakçadan sonra verilmelidir. Başlıkları bold, büyük harf ve sola dayalı yazılmalıdır (Örn:EK1: ).

Atıf Yöntemi ve Kaynakça

 • Metin içi alıntılama ve kaynak gösterme için APA (American Psychological Association) kaynak sitilinin 6. versiyonu kullanılmalıdır.
 • Atıflar parantez içinde yazarın soyadı, eserin yayın yılı ve sayfa numarası şekilde düzenlenmelidir.

Örnek:

Tek yazarlı: (Çelik, 2020: 3)

İki yazarlı: (Bayram ve Çelik, 2021: 45)

Üç ve daha çok yazarlı: (Arpa vd., 2019: 12)

Birden Fazla Kaynaktan Yararlanma: (Bayar, 2004: 71; Arpa, 2008: 87)

 • Metin içerisinde açıklanmak istenen kimi hususlarla ilgili açıklamalar sayfa altı dipnotu şeklinde belirtilebilir. Dipnotlar 10 punto ve tek satır aralığı ile verilmelidir.
 • Kaynakça 12 punto ve yazar soyadları dikkate alınarak alfabetik şekilde hazırlanmalıdır. Kaynakçada yer alan kaynakların ikinci satıra geçmesi durumunda ikinci satırın 1 TAB içeriden başlamasına dikkat ediniz.
 • Kaynakça yeni bir sayfadan başlamalıdır.

Örnek:

Tek Yazarlı Kitap:

Yergin, D. (2019). Petrol: Para ve Güç Çatışmasının Epik Öyküsü. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.

İki Yazarlı Kitap:

Passel, J. S. ve Fix, M. (1994). Immigration and Immigrants. Washington: Urban Institute.

İkiden Fazla Yazarlı Kitap:

Rodríguez, H., Quarantelli, E. L. ve Dynes, R. R. (2007). Handbook of Disaster Research. New York: Springer

Editörlü Kitap:

Cavelty, M. D. ve Balzacq, T. (Ed.). (2017). Routledge Handbook of Security Studies. New York: Routledge.

Kitap Bölümü:

Beblawi, H. (1987). The Rentier State in the Arab World. H. Beblawi ve G. Luciani (Ed.). The Rentier State. London: Croom Helm, 43-62.

Çeviri:

Chul-Han, B. (2021). Psikopolitika: Neoliberalizm ve Yeni İktidar Teknikleri. (Çev: Haluk Barışcan). İstanbul: Metis Yayınları.

Makale:

Solow, R. M. (1956). A Contribution to the Theory of Economic Growth. The Quarterly Journal of Economics, 70(1), 65-94.

Gazete Yazısı:

Hubbard, B. ve Samaan, M. (2015, 25 Haziran). ISIS Attacks Two Towns in Northern Syria. The New York Times.

Çevrimiçi Gazete Yazısı:

Tembo, B. (2017, 16 Ocak). Sahrawi Republic President Brahim Ghali Visit Historical.  Daily Mail. http://www.daily-mail.co.zm/sahrawi-republic-president-brahim-ghali-visit-historical/ (Erişim Tarihi: 24.07.2019).

Yazarı Belli Olmayan Gazete Yazısı:

Nigerian Security Forces Killed 18 People During Lockdowns. (2020, Nisan 16). Reuters. https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-nigeria-security-idUSKCN21Y272 (Erişim Tarihi: 23.11.2021)

Metin İçi Atıf: (Nigerian Security Forces, 2020).

Yayımlanmamış Tez:

Dekhili T. (2019). The Impact of Oil Price Changes on the Economic Growth of Selected OPEC Countries. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: İstanbul Üniversitesi.

Bildiri

Kurt, M.Y. (2020). Doğalgaz Boru Hattı Projeleri Bağlamında Cezayir-AB İlişkileri: Stratejik Ortaklıktan Bahsetmek Mümkün mü?, 4th International Congress on Economics, Finance and Energy Bildiri Kitabı. Kazakistan: Ahmet Yesevi Üniversitesi, 336-367.

Yazarı Belli Olmayan Resmi ya da Özel Yayınlar:

UNECA. (2020). Economic Report on Africa 2020: Innovative Finance for Private Sector Development in Africa Development in Africa. https://uneca.org/sites/default/files/fullpublicationfiles/ERA_2020_mobile_20201213.pdf (Erişim Tarihi: 23.03.2019).

 

 

Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz.

asbu.edu.tr' yi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.